28/10/2012

Khóa học kế toán trên phần mềm Fast – Misa

Khóa học kế toán trên phần mềm Fast – Misa

Chỉ mấy năm về trước, việc học phần mềm kế toán chỉ phổ biến trên địa bàn Hà Nội và các thành phố lớn khác. Nhưng với sự phát triển và tính năng ưu việt của phần mềm ”kế toán máy” đã trở thành một nhu cầu tất yếu đối với rất nhiều đối tượng khác nhau như: những người đang đi làm và mới tôt nghiệp đều muốn học kế toán máy để trau dỗi kĩ năng, kiến thức về một công cụ hữu ích giúp công việc của một kế toán trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Còn đối với những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp thì muốn học phần mềm kế toán trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết – đó có thể là lợi thế của mình khi đi xin việc, giúp mình tự tin hơn khi phải đối mặt với những ứng cử viên sáng giá khác.

Vậy làm thế nào để sử dụng phần mềm kế toán thành thạo khi hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều sử dụng phần mềm kế toán cho công ty, cửa hàng của họ.

 

 

 

Nội dung khóa học phần mềm kế toán Fast – Misa Hà Nội:

Tham gia lớp học kế toán phần mềm Fast – Misa các bạn học viên sẽ thu nhận được những kiến thức chuyên sâu và thành thạo sử dụng phần mềm kế toán:

Hiểu các công việc kế toán tại doanh nghiệp.

Đặc điểm từng loại hình doanh nghiệp.

Đặc điểm hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp

Cách thức tập hợp chi phí để tính gía thành sản phẩm.

Phương thức hạch toán hàng tồn kho.

Phương thức khấu hao TSCĐ được áp dụng.

Chế độ kế toán mà doanh nghiêp áp dụng.

Hình thức ghi sổ

Biết cách khai  báo thông tin trên phần mềm

             – Khai báo các thông tin hệ thống

             – Khai báo đơn vị cơ sở (đơn vị mình hạch toán)

             – Danh mục, tài khoản, tiền tệ

             – Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu trong phần mềm

 - Khai báo các tham số tuỳ chọn.

 - Khai báo các danh mục từ điển.

 - Khái báo các thông tin phục vụ tính giá thành cho sản phẩm.

Nhập các phát sinh liên quan tới hoá đơn chứng từ thực tế

- Thu, chi tiền mặt, tiền gửi, thanh toán công nợ với khách hàng, và nhận tiền KH thanh toán qua giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản,

- Nhập dữ liệu NVL xuất kho vào phục vụ sản xuất căn cứ vào nhu cầu thực tế cần SX trong tháng.

- Nhập dữ liệu khi thành phẩm sản xuất hoàn thành và cho vào kho.

- Cập nhập hoá đơn chứng từ mua nguyên vật liệu vào nhập kho theo giá vốn nhập kho, ghi nhận công nợ và quản lý công nợ phải trả.

- Cập nhập hoá đơn chứng từ xuất kho thành phẩm  bán hàng, ghi nhận doanh thu bán hàng, các khoản thuế phải nộp, công nợ và quản lý công nợ phải thu.

- Nhập dữ liệu thông tin về tài sản cố định phát  sinh trong ngày và theo dõi  khấu hao TSCĐ.

- Việc cật nhập thông tin về CCDC và theo dõi phân bổ chi phí.

- Cách ghi nhận lương làm chi phí và phân bổ lương cho từng mặt hàng để tính vào giá của từng mặt hàng SX.

- Tính và ghi nhận chi phí về các khoản thuế Môn bài, thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN và một số phát sinh liên quan đến chi phí dịch vụ mua ngoài (điện nước, điện thoại, tiếp khách, quảng cáo, Văn phòng phẩm….,.)

- Làm các công việc nhập liệu khác phát sinh trong ngày, trong tháng và trong năm tài chính cần hạch toán.

Kết chuyển thuế và các loại doanh thu, thu nhập và chi phí để xác định kết quả.

        -     Bảng cân đối phát sinh tài khoản kế toán

       -     Bảng cân đối kế toán

       -     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

       -    Xem và đối chiếu kết quả các loại sổ tổng hợp (Sổ nhật ký chung) , sổ chi tiết (sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi NH, sổ công nợ phải thu, phải trả, và một số loại sổ phục vụ theo yêu cầu quản lý của kế toán).

       -    Được hướng dẫn đọc báo cáo tài chính và phát hiện sai sót (nếu có)

       -    Xem và chuyển in một số báo cáo cần thiết

       -    Các báo cáo quản trị khác

Hình thức học: Khóa học phần mềm kế toán Fast – Misa
- Học thực hành trực tiếp trên bộ hồ sơ chứng từ thực tế  của một DN có thật chưa qua xử lý với nhiều tình huống phát sinh hay gặp khi đi làm

- Qua đó có thể ôn lại kỹ năng hạch toán nghiệp vụ phát sinh vững vàng hơn

Lớp học 10 – 15 HV/ lớp, 1 học viên 1 máy tính – giáo viên dạy kèm
Học Phí : 1.000.000 VNĐ

Đặc biệt, sau khi kết thúc khóa học kế toán, học viên còn được Công ty chúng tôi còn giới thiệu việc làm miễn phí cho từng Học viên và cam kết tư vấn lâu dài các nghiệp vụ kế toán phát